Bralni krožek sodobne epistemologije in humanistike

Projekt je bil zasnovan kor redni krožek, katerega tema je bila analiza hierarhičnih ureditev v znanosti, politiki, medijih in družbi kot taki. Vstop v dano tematiko je potekal konkretno preko knjige Arheologija vednosti francoskega filozofa Michela Foucaulta, ki je služila za glavno referenčno točko pri širši obravnavi teme (drugih tekstov, refleksij udeležencev, praktičnih delavnic itd.). Metoda je bila poglobljeno branje in analiza besedila ter njegova aplikacija na konkretne primere. S tovrstnim načinom dela smo želeli vzpodbuditi sposobnosti kritičnega mišljenja in analize pri vseh udeležencih.

Bralni krožek sta vodila Izidor Barši in Aleš Mendiževec; potekal je v sodelovanju z MSUM, financiran pa je bil s strani ŠOU.