Izbirne programske vsebine

Poleg stalnega, ti. Kombi programa, je ŠkratMobil pravi programski pohodnik. Postaja po različnih programskih postajah, se sprehaja po barvitih programskih poteh, raziskuje, se pogovarja, fotografira, pleše, riše, glede filme. Izbirne programske vsebine so vsebine, ki so si jih med več kot petdesetimi opcijami, izbrali naši cenjeni lokalni partnerji, glede na potrebe okolja, v katerem delujejo. Izbirne programske vsebine bodo vključene v vse ključne programske dogodke naših partnerjev, podobno kot naš stalni, ti. Kombi program. Izbirne programske vsebine so izrazito interdisciplinarne, presečne narave, saj se med seboj vseskozi prepletajo, kar pomeni, da se npr. filmski del intenzivno prepleta s programskim sklopom, ki obravnava ekologijo, družbo ipd. Izbirne programske vsebine obsegajo naslednje sklope:

Spoznavanje psihološke kompleksnosti človeškega bitja prek delavnic, predavanj in možnosti psihoterapavtskega svetovanja prek spletaZuzanna G. Krasková, mag. psihosoc. pom. Kontakt: zuzanna.kraskova(at)ipsp.si. Vsebina bo presečna s sklopom ‘Jeziki, tuji jezički in literatura’, ki bo sicer del Bralnih uric v okviru stalnega programa.

Foto-video klub

Delavnica dokumentarne fotografije s priznanim fotografom. Razstava izdelkov v okviru festivala Črnfest

Kinokombi

Celovita filmska vzgoja, ki bo vključevala tudi področja videa in animiranega filma. Vodijo Nina Cvar, Rok Govednik, dr. Matic Majcen, Lene Lekše in Andreja Goetz.

Zdravo življenje

Serija delavnic in predavanj na temo zdravega življenja. Vodi dr. Mateja Bedenčič

Ekologija in trajnostni razvoj

Serija delavnic na temo permakulture, ekologije. Vodita Uroš Kebe in Miha Deniša.

Mediji in potrošnja

Serija delavnic na temo novinarstva, medijev, radijskega novinarstva. Vodijo Pia Nikolič, Rok Kušlan, Maruša Štibelj, Andrej Štular.

Družba okoli mene

Serija delavnic na temo refleksije o družbi. Vodi Tjaša Pureber.

Gledališče in ples

Vzpodbujanje kreativnosti, vezane na telo, obraz, spodbujanje izraznosti, spontanosti, predvsem pa vzpodbujanje zaupanja v lastne gibalne sposobnosti. Vodijo Ravil in Nataša Sultanova, Tea Vidmar

Od tona in glasbe, do interneta

Vsebina nastopa v okviru stalnega programa: na voljo bo maja, junija, avgusta.