Stalne programske vsebine (Kombi program)

Kombi program (ti. stalne programske vsebine) je izjemno pomembna programska kategorija, ki je izrazito interdisciplinarne in programsko presečne narave. Gre za program, ki bo na voljo v ti. ŠkratMobilu, predelanem starem kombiju, v vsakem obiskanem kraju. Po eni strani bo dopolnjeval izbirne programske vsebine, ki so si jih med več kot petdesetimi ponujenimi programskimi opcijami izbrali naši dragi partnerji v Beli krajini, po drugi strani pa bodo njegove posamezne programske vsebine nastopale kot povsem samostojna celota.

Ideja za Kombi program izhaja iz dolgoletne prakse KUD Anarhiva, in sicer njegove najbolj prepoznavne vsebine, ti. Škratove Čitalnice, ki že več kot desetletje nudi po 4 ure / 4 x tedensko program Škratove Čitalnice, ki jo podpira Mestna občina Ljubljana.

Kombi program bodo tako sestavljale naslednje vsebine:

  • Potujoča Škratova čitalnica (prebiranje specialnega gradiva)
  • Bralne urice (prebiranje pravljic)
  • Ustvarjalnice „Takšno ali drugačno“ (ustvarjanje otrok, mladine glede na presečne vsebine z izbirnimi programskimi vsebinami)
  • Škratova učna pomoč – Škratova mizica (pomoč pri šolskih žuljih, možnost presečnega delovanja z mag. Zuzanna G. Krasková, mag. psihosoc. )
  • Poklicna svetovalnica (nudenje osnov programiranja iz sistema WordPress, objavljeno bo tudi posebno gradivo, ki bo funkcioniralo kot kažipot prijavljanja lastnih projektnih idej)
  • „Razvedrilnica“– igranje družabnih iger, športne igre
  • Info točka (gradiva partnerjev, informiranje, možnost predstavitve sponzorjev, donatorjev)