Povzetek 8. srečanja Francoskega krožka

8. uro tečaja francoščine smo posvetili gledanju izsekov iz filmov Le temps qui reste ter Jeux d’enfants. Iz dialogov smo nato izluščili za nas zanimive in relevantne izraze (Avez-vous …? S’il vous plaît. Chez …) in jih nato uporabili v novih stavkih, kot so Avez-vous le temps? Je voudrais écouter la télévision, s’il vous plaît. Je voudrais aller chez toi etc.

chez toi

Poročilo je pripravila Aicha Boughazi, mentorica Francoskega krožka, ki se odvija v okviru programa Škratova čitalnica, ki ga sofinancira Mestna občina Ljubljana.