»KAMEN, ŠKARJE, PAPIR – USTVARJAM PO OBDOBJIH« VABI!

Teorija in praksa se bosta ustvarjalno družili na novih delavnicah KUD-a Anarhiv. Otroke stare med 9 in 15 let vabimo, naj se nam pridružijo pri igrivem raziskovanju obdobij umetnostne zgodovine. Delavnica je namenjena krajšemu spoznavanju umetnostnih obdobij in ustvarjanju izdelkov iz naravnih materialov v povezavi s spoznanim obdobjem. Zaključek delavnic pa bo povzela  razstava nastalih izdelkov, ki jih bodo ustvarili udeleženci in udeleženke delavnice. Udeležba je brezplačna!

KJE: V prostorih MSUM-a.

KDAJ: ponedeljek 28.10 – četrtek 31.10 od 13.00 – 16.00  in sobota 2.11. med 16.00 – 18.00 ter nedelja 16.00 – 18.00

PRIJAVE: sprejemamo na e-mail: izza.ogla@gmail.com

PROGRAM:

Ponedeljek, 28.10: Spoznavanje umetnosti civilizacij s področja egejskega morja in antične umetnosti. Iz gline bomo izdelovali idole, kultne podobe, ki so jih izdelovale civilizacije v širšem področju egejskega morja (okoli 2200 – 1200 pr. Kr.) ter s flomastri na tekstil risali motive z antičnih vaz. OTROCI NAJ S SEBOJ PRINESEJO STARE, NAJBOLJE BELE, MAJICE, KI JIH BOMO SKUPAJ PORISALI.

Torek, 29.10.: Srednjeveška in renesančna umetnost. Poudarili bomo pomen cerkvene umetnosti v srednjem veku (mozaik in vitraž, pomen svetlobe) ter spremembo pojmovanja človeka in sveta, do katere pride v renesansi (individuum). Izdelovali bomo ilustracije, navdahnjene po srednjeveških vitažih ter  po vzoru slikarja Archimbolda ustvarili portret iz suhega rastlinja, nabranega v naravi.

Sreda, 30.10: Govorili bomo o odnosu do realnosti, kot je bil vzpostavljen v različnih obdobjih – realizmu, impresionizmu, postimpresionizmu ter nato avantgardah – natančneje nadrealizmu. Poudarili bomo tudi pomen plakata plakata in kolaža v avantgardah (npr. konstruktivistični plakati, nadrealistični kolaži). Otroci bodo izdelali domišljijski kolaž iz revij in časopisov. OTROCI NAJ S SEBOJ PRINESEJO ČIM VEČ STARIH REVIJ IN ČASOPISOV OZIROMA KAKŠNEGA DRUGEGA LIKOVNEGA GRADIVA.

Četrtek, 31.10: Kot nadaljevanje razmišljanja vlogi realnega v umetnosti, se bomo pogovarjali o abstraktni umetnosti. Po vzoru slikarja Pollocka in njegove tehnike »drip painting« bomo predelali od doma prinesene stare majice. Premaknili se bomo tudi k polju kiparstva, natančneje kinetični skulpturi in izdelali viseči »mobile« po navdihu Alexandra Calderja. OTROCI NAJ S SEBOJ PRINESEJO STARE MAJICE.

Sobota, 2.10

Vsebinsko se bomo začeli premikati prodi moderni in sodobni umetnosti – pogovarjali se bomo o tem, kaj vse je ali ni lahko umetnost. V tem kontekstu bomo omenili pojav ready-madea.  Vzpodbudili bomo izmenjavo mnenj o tem, kaj je umetnost ali kaj ni, zakaj je nekaj tako imenovano in ali imamo o tem lahko različna mnenja. Pobrskali bi med domačimi odsluženimi predmeti in premislili o tem, zakaj to je ali ni umetnost ter kaj si predstavljamo pod to oznako. Delavnico bi zaključili z ogledom zbirke MSUM-a in sprehodom skozi Metelkovo. OTROCI NAJ S SEBOJ PRINESEJO KAKRŠNEKOLI ODSLUŽENE PREDMETE.

Nedelja, 3.10

Izmed ustvarjenih del bomo izbrali najboljše in jih nato na ogled postavili na razstavi, ki jo bomo organizirali v avtobusu Škratove čitalnice na območju Metelkove. Otroci se bodo pri seznanili s postopkom postavljanja razstave – napisali bodo podnaslove k svojim izdelkom, razmislili bodo o njihovi postavitvi, si izmislili naslov … Sledi odprtje z manjšo pogostitvijo.