KAPITALISTIČNI REALIZEM: BRALNI KROŽEK MARKA FISHERJA, POROČILO S tretjega SREČANJA

Na tretjem srečanju bralnega krožka Marka Fisherja smo se pogovarjali o poglavjih »Kapitalizem in realno« ter »Refleksivna impotenca, imobilizacija in liberalni komunizem«. Pozornost smo namenili predvsem realnosti hedonične lenobnosti pri študentih in iskali njene potencialne vzroke. Osrednje vprašanje srečanja se je tako nanašalo predvsem na dinamiko razmerja profesor-birokrat in fastfood-študent, temo pa smo skušali aktualizirati preko lastnih izkušenj na fakulteti.

Naše prihodnje srečanje se bo, namesto 21. 10., odvilo 28. 10. ob 18ih v prostorih Maske na Metelkovi 6. Pogovarjali se bomo o vprašanju birokratizacije in o pobudi k debirokratizaciji, ki jo bomo skušali navezati na zakon o debirokratizaciji v Sloveniji, na širšo družbo in na vprašanje univerze. Pogovor bo tekel tudi o fleksibilnosti dela in vse večjemu vplivu platformne ekonomije (gig), obe točki pa bomo skušali navezati tudi na diskurz vseživljenjskega učenja in družbe znanja.

Bralni krožek sofinancirajo KUD Anarhiv (program Škratova čitalnica), Zavod Maska, Lista demokratičnega študentstva in Mestna občina Ljubljana.