FEMINISTIČNI BRALNI SEMINAR: BRALNI KROŽEK SESTROVŠČINE PONOSNEGA DELFINA, 12. 4. 2022, ŠKRATOVA ČITALNICA OB 18.00H

Na sedmem srečanju se podajamo v esejistične in z volitvami obarvane vode. Prebirale bomo esej ? ???????? ???????̌?? ?????? (????) francoske esejistke in filozofinje ?????? ????.

Kratki esej o nujni ukinitvi vseh političnih strank je Weil napisala v Londonu, kamor se je bila prisiljena umakniti pred nacistično grožnjo in vseevropskim pogromom nad Judi. Kot angažirana opazovalka političnih mehanizmov se je priključila Charlesu de Gaullu in skupini intelektualcev, ki je snovala povojno ureditev francoske republike in drugih evropskih demokracij. Njena analiza pokaže, da politične stranke nimajo zadržkov, ko za spodbujanje lastne rasti lažejo in sprevračajo družbene koncepte. Interes po uresničevanju javnega dobra se umakne interesu stranke po nenehni rasti članstva, povečevanju vpliva in kopičenju oblasti.

»??????̌?? ?? ??????? ????????? ?? ???????? ???????? ?????̌?? ?? ????????̌?? ???????? ???????̌??? ??????.«