FEMINISTIČNI BRALNI SEMINAR: BRALNI KROŽEK SESTROVŠČINE PONOSNEGA DELFINA, 8. 11. 2022, ŠKRATOVA ČITALNICA OB 18.00H

DONNA HARAWAY: OPICE, KIBORGI IN ŽENSKE: reinvencija narave (1999)

Na drugem srečanju Feminističnega bralnega seminarja bomo prebirale najbolj znano delo socialistične “kiborgfeministke” Donne Haraway Opice, kiborgi in ženske.

Ideja, da je narava nekaj, kar je konstruirano, in ne nekaj, kar je odkrito – da je resnica ustvarjena, ne najdena –, je osnovno vodilo zbirke desetih razprav, ki jih najdemo v izbranem delu. Haraway v njih analizira, kako globoko naši kulturni predsodki prodirajo v domnevno vrednostno nevtralna raziskovanja na področju zdravstva, razčlenjuje sporne referenčne pojme in koncepte obstoječih feminističnih študij ter z orisom dveh dvoumnih besed – »narava« in »izkušnja« – razkrije perspektive in možnosti nove politike upanja.


“Kiborg je neke vrste razstavljen in ponovno sestavljen, postmoderni kolektivni in osebni jaz. To jaz je tisto, kar morajo feministke kodirati.”


Donna Haraway je zgodovinarka znanosti in profesorica na Oddelku za zgodovino zavesti na Kalifornijski univerzi v Santa Cruzu. Doktorirala je iz biologije in je avtorica številnih odmevnih knjig s področja ženskih študij.


Feministični bralni seminar vodi Klara Otorepec, socialna pedagoginja, publicistka, feministična aktivistka. Namenjen je prevpraševanju sodobnih oblik delovanja patriarhalne oblasti in ključnih problemov za feminizem danes.