KAPITALISTIČNI REALIZEM: BRALNI KROŽEK MARKA FISHERJA, POROČILO S PETEGA SREČANJA

Na petem srečanju smo se pogovarjali o vplivu, ki ga ima zakon o debirokratizaciji na osebni prostor in pomenu birokratskih postopkov tudi za boj nevladnikov. Meja med osebnim in službeno dolžnostjo je v Fisherjevem Kapitalističnem realizmu že povsem zabrisana, delo se popolnoma spoji z osebno identiteto, kar najbolje reprezentira predvsem polje umetnosti, kjer so umetniki zanjo pripravljeni umreti. Govorili smo tudi o reciklaži v umetnosti, natančneje o »semplanju« in novih načinih umetniškega izražanja, ki se, nasproti Fisherjevi poziciji, da je vse že ustvarjeno, zdi povsem legitimen postopek ustvarjanja – umetnost kot taka že namreč preslikava življenje.

Naše zadnje srečanje bo potekalo v četrtek, 18.11.2021, ob 18. uri v prostorih Maske na Metelkovi 6, ko bomo skušali strniti vtise o Fisherjevem delu in iskali alternative Kapitalističnemu realizmu.

Bralni krožek sofinancirajo KUD Anarhiv (program Škratova čitalnica), Zavod Maska, Lista demokratičnega študentstva in Mestna občina Ljubljana.