KAPITALISTIČNI REALIZEM: BRALNI KROŽEK MARKA FISHERJA, POROČILO S ŠESTEGA SREČANJA

Na zadnjem srečanju bralnega krožka, kjer smo prebirali Kapitalistični realizem Marka Fisherja smo strnili misli in se strinjali, da kljub pesimističnemu pristopu Fisher v zadnjih vrsticah vseeno dopusti možnost, da obstaja upanje za spremembe. S svojim slogom, orisom kulturnega vzdušja in poudarkom na nekaterih pomembnejših avtorjih za razvoj njegove teorije, je Mark Fisher pomembno prispeval k splošni dostopnosti tovrstnih teorij. Kapitalistični realizem je na ta način v našem krožku predstavljal predvsem odskočno desko za aktualizacijo problemov, ki se jih Fisher loti: kako se spopasti z depresijo v družbi denimo, kjer postane pomemben nek drugačen pristop do bolezni in kjer se z novim pristopom odpre možnost spremembe načina obravnave. Fisher je tako v pravem trenutku povezal kapitalistični sistem z depresijo in s tem omogočil točko, iz katere lahko sedaj črpamo. S svojim pisanjem v Kapitalističnem realizmu je skušal najti neko alternativo trenutnemu stanju, ponudil kar nekaj različnih pristopov, a kljub končnemu optimizmu se zdi, da nečesa »novega« skozi pisanje tega dela žal ni uspel najti.

Bralni krožek sofinancirajo KUD Anarhiv (program Škratova čitalnica), Zavod Maska, Lista demokratičnega študentstva in Mestna občina Ljubljana.