FEMINISTIČNI BRALNI SEMINAR: BRALNI KROŽEK SESTROVŠČINE PONOSNEGA DELFINA, 14. 12. 2021, ŠKRATOVA ČITALNICA OB 18.00H

Na tretjem srečanju smo prebirali antologijo ?????, ?̌???, ?????? (????) hrvaške feministke, sociologinje, prevajalke, etnologinje in publicistke ????? ?????????. Delo temelji na njeni nedokončani doktorski disertaciji in različnih objavljenih člankih, ki jih je po njeni prezgodnji smrti uredila in zbrala Dunja Rihtman Auguštin.

Po Dunjinih besedah je pri delu Konji, žene, ratovi in drugih delih Lydie Sklevicky najpomembnejše to, da je bila “???????? ?????? ?????? ?? ???????̌?? ????????, ?? ??? ?? ???????? ????????????? ‘??????????’: ? ???, ?? ?? ???????????? ?????? ??? ???????? ????????? ???????? ?? ????̌???? ????????? ? ????? »???????????? ?̌????«, ?? ?????? ???????????? ?̌????? ?? ? ?????̌?? »???????« ???????????? ???????????? ??????? ??????? ??????? ???????̌??? ??????”.

Prebiramo sledeče:
1. KONJI, ŽENE, RATOVI ITD.: PROBLEM UTEMELJENJA HISTORIJE ŽENA U JUGOSLAVIJI (str. 13-25)
6. IZMIŠLJANJE TRADICIJE: DAN KOJI SVIĆE NADOM (str. 171-174)
7. NOVA NOVA GODINA: OD “MLADOG LJETA” K POLITIČKOM RITUALU (str. 175-188)
12. BIOLOGIJA KAO SUDBINA (str. 261 – 272)
13. ŽENSKA POVIJEST (str. 273 – 288)
14. POBAČAJ PRED CARSKIM REZOM (str. 289 – 293)

Bralni krožek Sestrovščine ponosnega delfina organizira Klara Otorepec.

Bralni krožek Sestrovščine ponosnega delfina sofinancira Mestna občina Ljubljana.