L’MIT – Ljubljanska mreža info točk za mlade

Kulturno umetniško društvo Anarhiv je ponosno, da je del mreže L’mit – Ljubljanske mreže info točk za mlade.

Kaj je L’mit? Na spletni strani mreže lahko preberemo naslednje:

Ljubljansko mrežo info točk za mlade – L’MIT je leta 1998 ustanovil Urad za mladino Mestne občine Ljubljana. Danes je v mreži združenih devet neprofitnih organizacij – Društvo ŠKUC, CSD Moste Polje – Svetovalnica Fužine, KUD Anarhiv, Mestna knjižnica Ljubljana, Mladinsko-informacijski center – MIC, Združenje DrogArt, DIC Legebitra, Zavod MOBIN in Zavod MISSS.

Glavni namen mreže je mladim in mladinskim organizacijam v mestni občini Ljubljana nuditi podporo pri iskanju pravšnjih v množici najrazličnejših informacij in informativnih virov. L’MIT zato zbira, objavlja in brezplačno posreduje raznolike informacije, ki jih mladi potrebujejo pri uresničevanju svojih interesov, doseganju želenih ciljev, pri sprejemanju pomembnih odločitev in osamosvajanju.

Na L’MIT spletni strani mladi lahko najdejo informacije o izobraževanju, zaposlovanju, prostovoljnem delu, kulturnih, športnih in zabavnih dogodkih ter prireditvah, aktivizmu, ekologiji, duhovnosti, zdravju in pomoči v stiski, lokalnih organizacijah in službah za mlade, razvoju mladinskega dela, razpisih in natečajih, evropskih programih za mlade. Pri tem pa izbiramo informacije o tistih dejavnostih, ki so za mlade brezplačne oziroma so jim dostopne po ugodnih cenah.

Na spletni strani se mladi lahko tudi naročijo na tedenske novice e-NAMIG, ki vsako sredo prispejo v njihov e-nabiralnik.

V Ljubljanski mreži info točk pa ne izvajamo le informiranja. Naš je tudi natečaj Kaj me osreči, kjer zbiramo domiselne, simpatične in nenavadne odgovore na vprašanje “Kaj me osreči?”. Vsako jesen izbor najboljših ilustriramo in jih natisnemo v obliki raznobarvnih razglednic! Mladi lahko svoje misli preko spletne strani L’MIT (www.lmit.org/kaj_me_osreci) prispevajo tudi letos do konca meseca junija.