Škratova info točka

Že od začetkov delovanja Škratove čitalnice ta deluje tudi kot info točka, med drugim je tudi del ljubljanske mreže L’mit, ki šteje kar devet neprofitnih organizacij.

Vsebinsko pokriva področja kot so mladinsko delo, mladinski angažma, kot posebna ponudba informacij in vsa ostala standardna področja informiranja s področij, ki jih pokriva gradivo v Škratovi čitalnici. Med drugim ti prijazni informatorji lahko pomagajo pri seminarskih, diplomskih nalogah. Kako? Tako da v pogovoru s tabo med škratovskimi knjižnimi policami poiščejo študijsko literaturo, ki je na voljo LE v Škratovi čitalnici.

V letu 2012 smo informiranje razširili tudi na področje iskanja zaposlitev (v okviru projekta “Aktivna sedanjost je prihodnost!”), pri čemer se še posebno osredotočamo na trajnostni razvoj, ki se zaveda odgovornega ravnanja z družbo in okolja. Iz danega projekta je nastala tudi zelo uspešna Škratova projektna svetovalnica oz. Projektna svetovalnica, ki deluje kot okusno škratovsko testo, iz katerega so vzhajali številni projekti, projektne vsebine, programi, med drugim smo za nekatere prejeli celo ugledna mednarodna sofinanciranja.

V letu 2014-2016 bomo Škratovi info točki dodali še filmsko in uprizoritveno info točko: prva bo pokrivala avdiovizualno kulturo, druga pa širše področje gledališča.

Info točka z informatorjem je na razpolago skladno z odpiralnim časom čitalnice. 

V poletnih  mesecih, ob določenih dnevih, kot bodo sledili najavljeni na spletni strani, bosta Škratova čitalnica in Škratova Info-točka delovali v Bibliobusu na Škratovem vrtu v Metelkova mestu.