SIC!

Po uspešno zaključenem seminarju (projektu) Gib-telo pod okvirjem KUD Anarhiv, sofinanciranem s strani Mestne občine Ljubljana, v letu 2016 nadaljujemo z dopolnjevanjem manka institucionalnega izobraževanja na področju gledališke kritike in teorije. Naš princip temelji na skupinskem branju in vodenem samoizobraževanju, ki skrbi za celostno vključenost mladih v celoten potek seminarja. Seminar se drži načela dostopnosti in je za vse udeležence brezplačen. Ker gre za poklicno področje, ki temelji na samoiniciativnosti in omreženosti, je vloga krožka pri prvih profesionalnih korakih ključna. Performativne prakse posebej v ljubljanskem kulturnem miljeju kvantitativno kipijo, a opaziti je odsotnost njihove kritične refleksije v medijih, saj se prostor za kritiko krči, ob tem pa najprej izpade ravno eksperimentalna produkcija. Letos bomo več pozornosti namenili eksperimentalnim, performativnim in postdramskim gledališkim praksam in novi pisavi za gledališče.

Tudi letos bo seminar razdeljen na teoretični in praktični del. Pri teoretičnem delu se bomo informirali s teoretskimi izhodišči in pojmovnim aparatom, ki nam bodo služili kot ogrodje za kritiško refleksijo. Mapirali bomo genezo performativnih praks zadnjih dvajsetih let s poudarkom na območju MOL, da se bomo lažje orientirali po sodobnih praksah.
Pridobljena znanja bomo praktično aplicirali. Skupaj bomo obiskovali predstave, se organizirano pogovarjali z ustvarjalci predstav, pripravljali hibridne dogodke (npr. performativno predavanje), pisali recenzije in se poigravali s formami pisanja za gledališče in o gledališču. Vnovič bomo sodelovali z Radiem Študent, ki bo omogočal objavo in medijsko vidljivost, hkrati pa potencialno omogočil vstop na trg dela na področju kulturnega novinarstva.

Letošnji izobraževalni seminar bomo razdelili na več sklopov dejavnosti:
1. Bralni krožek. Začeli bomo z branjem novo izdane knjige Choreographing Problems Bojane Cvejić, Branje bo potekalo na štirinajst dni (razen julija in avgusta) v Slovenskem gledališkem inštitutu.

2. Pogovori z ustvarjalci/ predavanja in druge forme. Približno pet javnih dogodkov bo sledilo potrebam in razvoju skupine. Načrtujemo pogovor z ustvarjalci, radijsko oddajo, performativno predavanje itd.

3. Ogled in recenziranje predstav. Načrtujemo nekaj javnih kritiških objav.

Sic! smo:

Ožji kolektiv

Alja Lobnik
Pia Brezavšček
Robert Bobnič
Rok Bozovičar

Zaenkrat za projekt še iščemo sofinanciranje. Pomagaš nam lahko tudi TI! Piši na skratovacital(at)gmail.com