USTVARJAM PO OBDOBJIH

Projektni cikel delavnic “Ustvarjam po obdobjih” smo v letu 2014 zaradi lanskih nadvse uspešnih delavnic izvedli že drugič.

Otroške delavnice »Kamen, škarje, papir: ustvarjam po obdobjih« so brezplačne delavnice, ki jih je KUD Anarhiv v sodelovanju z Moderno galerijo + Muzejem sodobne umetnosti (MSUM) leta 2014 že drugič uspešno izvedel. Osnovni princip je ostal: spoznavanje z umetnostno zgodovino na igriv, sproščen in neobremenjen način. Sledili smo našemu prepričanju, da tak način ni le sredstvo lažjega približevanja umetnosti otrokom, temveč odgovarja tudi bistvu umetnosti. Tako je bil tudi prvi, strokovnejši del delavnic, obarvan z vprašanji, čudenjem in spodbujanjem pogovora. Pri tem se nam je zdelo bistveno, da otroci razmišljajo, doživljajo in pripovedujejo svoje zgodbe.

CILJI PROJEKTA

Poleg nudenja možnosti za kakovostno preživljanje prostega časa otrokom in mladostnikom, smo jih želeli seznaniti z bogastvom in pomenom kulture, predvsem likovne umetnosti in njene zgodovine. S tem smo želeli predvsem spodbujati njihovo ustvarjalnost, bogatenje njihovega besednega zaklada, odprtost različnim načinom razmišljanja in ne nazadnje stopnjo likovne izobraženosti. Menimo, da lahko srečavanje z umetnostjo v zgodnejših letih vodi k večjemu zanimanju zanjo tudi kasneje.

VSEBINSKI OPIS

V drugi izvedbi delavnic smo sledili podobnemu modelu dvodelne zasnove kot pri pri delavnicah iz leta 2013: predstaviti določeno umetnostno obdobje oziroma fenomen in nato vzpodbuditi ustvarjanje v povezavi s prvim delom. Delavnico smo želeli ponuditi v prenovljeni podobi, zato smo v tokratni izvedbi izpostavili domačo umetnost oziroma umetnost iz domačega okolja.

Že na prvih delavnicah smo se povrnili daleč v preteklost – začeli smo s predstavitvijo vaške situle, znanega domačega simbola, tako smo izdelovali glinene figurice/nakit po njenem navdihu. Nato smo se ustavili pri dediščini antične Emone, spregovorili o pomembnih dosežkih Rimljanov in poudarili njihovo urbanistično zapuščino, ki je še zmeraj vidna v današnji Ljubljani.

V okviru srednjeveške umetnosti smo poudarili pomen fantazije in fantazijskih bitij, pokazali smo zanimive listne maske, ki se pojavljajo v cerkvi v Hajdini in sami izdelali svoja fantazijska bitja.

Predstavili smo tudi lepljenke Srečka Kosovela in nadrealistične kolaže, nato pa smo izdelali svoje.

Sprehodili smo se po bližnji Metelkovi, govorili o »street artu« in ga s kredami in plastelinom tudi sami soustvarjali.

Omenili smo ready-made v moderni umetnosti, nato pa smo z domačimi predmeti naredili nov (umetniški) izdelek. Ob tem smo vzpodbudili izmenjavo mnenj o tem, kaj je umetnost ali kaj ni, zakaj je nekaj tako imenovano in ali imamo o tem lahko različna mnenja. Ready-made-ov smo se lotili ob koncu delavnic, zato smo v nekatere vključili izdelke, ki smo jih izdelali na prejšnjih delavnicah. Vse skupaj je s poimenovanjem del rezultiralo v pravi mali gostujoči domači razstavi v Škratovi Galeriji.

Skupaj z otroki smo izdelali tudi zloženko:

skratokvil_menu (1)

LETO 2013

»USTVARJAM PO OBDOBJIH – Kamen, škarje, papir: umetnostna zgodovina od narave do razstave« je sklop 11 delavnic za otroke med 9 in 15 let, namenjen spoznavanju umetnostnih obdobij in ustvarjanju izdelkov iz naravnih materialov v povezavi s spoznanim obdobjem. Zaključek delavnic bo povzela  razstava nastalih izdelkov, ki so jih ustvarili udeleženci in udeleženke delavnice.

V prvi delavnici bodo otroci spoznavali stare kulture in iz gline izdelovali idole, kultne podobe, ki so jih izdelovale civilizacije v širšem področju egejskega morja (okoli 2200 – 1200 pr. Kr.).

V drugi bo v okviru predstavljanja antične umetnosti na stare majice s flomastri za tekstil risali motive z antičnih vaz.

Na tretji delavnici bodo spoznavali srednjeveško umetnost, predstavili bi pomen cerkvene umetnosti za tisti čas ter v njenem kontekstu mozaik in vitraž.

Na četrti bodo v okviru renesančne umetnosti obravnavali teme upodabljanja človeka ter po vzoru slikarja Archimbolda ustvarili portret iz suhega rastlinja, nabranega v naravi.

Na peti delavnici bodo govorili o umetnosti romantike ter upodabljanju krajine v tem obdobju, izdelali pa bi fantazijsko krajino iz kartona, lepenke, rol za toaletni papir …

Šesta in sedma delavnica bosta namenjeni moderni in sodobni umetnosti. Opozorili bomo na pomen plakata in kolaža v avantgardah (npr. konstruktivistični plakati, nadrealistični kolaži). Otroci bodo izdelali domišljijski kolaž iz revij, časopisov, pri čemer bi govorili o vlogi sanj in domišljije za umetnost. Po vzoru slikarja Pollocka in njegove tehnike »drip painting« bodo udeleženci predelali od doma prinesene stare majice.

Na osmi delavnici bodo v okviru kinetične skulpture izdelovali »viseče mobile«.

Pri naslednji deveti delavnici bodo v navezavi na ekološko družbo in trajnostni razvoj bi omenili pojav ready-made v moderni umetnosti tako, da bi premislili, kako z obstoječimi predmeti naredimo nov (umetniški) izdelek. Ker bo za nami že veliko dela in pogovorov bodo v tem delu vzpodbudili izmenjavo mnenj o tem, kaj je umetnost ali kaj ni, zakaj je nekaj tako imenovano, ali imamo o tem lahko različna mnenja. Pobrskali bomo med domačimi odsluženimi predmeti in premislili o tem, zakaj to je ali ni umetnost ter kaj si predstavljamo pod to oznako.

V deseti delavnici bodo to znanje povezali s obiskom MSUMa ali sprehodom skozi Metelkovo in opazovanjem javne umetnosti.

V zadnji enajsti delavnici bodo otroci pripravljali razstavo, seznanili se s konceptom razstave, s postavljanjem razstave, sami bodo izdelali vabila, plakat, napisali podnaslov k svojem izdelku, si izmislili naslov celotne razstave … Pri tem se bodo oprli na izkušnje, ki jih imamo s potekom organizacije tovrstnega dogodka.

Za koga: otroke od 9 do 15 let

Projekta “Ustvarjam po obdobjih” je v letu 2013 in 2014 finančno podprla Mestna občina Ljubljana. V letu 2014 so projekt podprli tudi Moderna galerija + MSUM, KUD Mreža, Mercator d.d., Pika d.o.o, SEM – lončarski atelje, Zavod Menuet.