Družba, to sem jaz

Projekt »Družba, to sem jaz« se osredotoča na opolnomočenje mladih in želi krepiti njihovo participacijo v družbi v sklopu aktivnega državljanstva na podlagi pozitivnih vrednot konstruktivnega dialoga in razreševanja konfliktov, tako medosebnih kot družbenih. Gre za večstopenjski projekt, ki smo ga letos na podlagi izkušenj transformirali in nagradili, izvajali pa tudi v preteklosti in vanj zajeli več kot tisoč dijakov po vsej državi.

V letu 2015 bomo v prvi fazi na podlagi izkušenj iz preteklosti (izbruhi rasizma, ksenofobije, nestrpnost do socialno šibkejših sošolcev ter seksizem v razredu, potreba po še bolj interaktivnih delavnicah, stalnemu pedagoškemu napredku mentorjev itn.) dodatno izobrazili mentorje, ki bodo v drugi fazi projekta pripravili serijo dvournih delavnic na ljubljanskih srednjih šolah. Usposobljeni mentorji z dolgoletnimi izkušnjami pri delu z mladimi bodo prek teh delavnic manjšim skupinam (predvidoma 15 do 20 dijakov) preko inovativnih pedagoških pristopov, ki so mladim blizu in gredo v smeri zagotavljanja enakosti, opolnomočenja, neposredne demokracije itn., poskušali povečati senzibilnost za družbene težave, ki jih obdajajo. Želimo jih opremiti z orodji, s katerimi bodo lahko socialne probleme detektirali, analizirali in nanje ponudili konstruktivne rešitve, ne pa se zatekali v droge, alkohol, samomore itn. Delavnice bodo zagotovile boljše možnosti za aktivno vključitev mladih v civilno družbo in sooblikovanje socialne realnosti, ki jih obdaja, saj jim bo to znanje pomagalo preseči pasivno vlogo opazovalcev in pomagalo postati konkretni akter naše družbe tako na lokalnem in regionalnem kot globalnem nivoju.

Posamezna delavnica se bo pričela z detektiranjem družbenih tem, ki se dijakom zdijo pereče. Mentorji bodo nato predstavili primere dobrih praks iz Slovenije in tujine ter z njimi razpravljali o načinih delovanja, preko katerih lahko konkretno posežejo v družbeno dogajanje, na koncu pa bodo skupaj sestavili konkreten načrt za tovrstno intervencijo. Delavnice jim bodo nudile možnost spoznavanja institucionalnega ter izven-institucionalnega delovanja političnega sistema predvsem na bazični lokalni ravni. Z boljšim poznavanjem mestnih struktur in njihovih organov, bodo lažje razumeli možnosti lastnega delovanja in zastopanja svojih interesov v okviru njihove skupnosti. Skupnost pa bo nasprotno dobila aktivne mlade ljudi, ki v večini na lokalni in nacionalni ravni sicer imajo pomembne strukture so-odločanja, ki pa jih žal ne uporabljajo v zadostni meri.

Spodbujali bomo strpen dialog in tolerantnost ter promovirali medkulturni dialog in mehanizme sprejemanja in varovanja človekovih pravic. Socialne veščine, pridobljene na delavnicah, imajo multiplikativen učinek, saj prispevajo k večjemu medsebojnemu razumevanju in sodelovanju med vrstniki in v medgeneracijskem dialogu.

Tretja faza projekta zajema tudi vzpostavitev spletne strani, v kateri bodo izkušnje in premišljanja o boljšem svetu prispevali udeleženci delavnic. Po eni strani bo šlo za objavo  prispevkov, ki nastajajo med delavnicami po srednjih šolah v obliki risb, miselnih vzorcev, esejev, plakatov in drugih lastnih kreativnih izdelkov. Ker pa smo vsako leto opažali, da nekatere mlade zanima nadaljnje delovanje na te teme, bomo za njih priredili dodatne delavnice, kjer bodo lahko pridobljene veščine še poglobili, se spoznali z dijaki iz ostalih ljubljanskih šol in tako prispevali k bolj tvornemu sodelovanju na lokalnem nivoju.

Namen teh dodatnih delavnic in objave na interaktivni spletni strani je dodatno podkrepiti obravnavane vsebine s samostojnim razmišljanjem ter kritično refleksijo. Udeležence bi na tak način vzpodbudili, da osvojeno znanje prenesejo na lastna razmišljanja o alternativnih načinih razreševanja konfliktov tako na lokalni kot globalni ravni, kot tudi na večrazsežna razmišljanja in vizije o boljšem, pravičnejšem svetu, utemeljenem na drugačnih vrednotah strpnosti, solidarnosti, enakosti življenjskih možnosti ipd. Preko izdelkov in interaktivnega dialoga z mentorji bodo udeleženci osmišljali ter konkretno obravnavali najrazličnejše tematike, kot so vprašanja naravnega ravnovesja, samooskrbe, tehnološke (bivalne, energetske, proizvodne, transportne) infrastrukture, medosebnih in medkulturnih odnosov, načinov dela, političnega odločanja, izobraževanja, zabave ter nasploh vsakdanjega življenja v trajnostno naravnanem mestu in podeželju. Z drugimi prispevki jih bomo spraševali, v kakšni Ljubljani želijo odraščati, živeti in delati. Najboljše prispevke na spletni strani bomo prek natečaja nagradili, občini pa bo stran z objavljenimi prispevki lahko služila za sredstvo dialoga z mladimi. Najbolj zainteresirane mlade iz delavnic in tiste, ki jih tema zanima (tudi tako želimo v projekt vključiti širšo javnost), bomo pripravili tudi spremljajoč bralni krožek. Ob koncu projekta bomo slednjega na interaktivni prireditvi predstavili zainteresirani javnosti, tudi sicer pa bomo projekt promovirali po številnih medijskih kanalih.

V sklopu spletne strani bomo pripravili tudi politološko in sociološko analizo naših ugotovitev, ki bodo lahko pedagoškim delavcem in občinski upravi služile za pripravo nadaljnjih dokumentov in pristopov pri delu z mladimi. Hkrati nam bo to lahko izhodiščna točka za nadgradnjo projekta za prihodnja leta in iskanje potencialnih partnerjev za te izzive.

Več o projektu najdete tukaj.

Fotografije z zaključne prireditve v mesecu decembru:

zakljucna

Izdali pa smo tudi brošuro, ki je na voljo tudi za izposojo v Škratovi čitalnici. 

dtsj_brosura_december15

Projekt finančno podpirajo Mestna občina Ljubljana, JSKD – Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Zavod RS za zaposlovanje – Program javnih del.