Nemogoče je mogoče: poročilo prvega srečanja s Francoskega krožka

Aicha Boughazi, mentorica Francoskega krožka, je za vas pripravila kratko poročilo s prve seanse Francoskega krožka, ki poteka v okviru triletnega programa Škratova Čitalnica.
Na prvem srečanju smo se najprej pogovarjali o francoskih besedah, ki jih že poznamo (par terre, passe partout, rendez-vous, merci, …) in ugotovili, da jih vsekakor ni malo. V sklopu igre Je m’appelle, tu t’appelles smo se nato predstavljali drug drugemu in urili v pomnjenju imen ostalih udeležencev_k. Naučili smo se pozdravljati (Salut! Bonjour) in ostalih vljudnostnih fraz (ça va?).
Ugotavljali smo tudi, komu izmed nas je namenjeno posebno, navidezno darilo (C’est pour moi? Non, ce n’est pas pour toi. Oui, c’est pour vous). Spraševali smo se, če je vse to res mogoče, sprejemljivo, udobno (C’est possible? C’est acceptable? C’est confortable?) in se naučili tvoriti nikalne stavke (Ce n’est pas acceptable!).
Poročilo drugega srečanja sledi, jutri pa se znova vidimo.
Vaša Aicha.