November po francosko: 36791 bingo!

36791 Bingo!
Četrta in zadnja novembrska ura francoščine je bila zelo dobro obiskana (krožka se je udeležilo 6 aktivnih udeleženk in udeležencev) in izjemno zabavna. Snov prejšnje ure smo ponovili s pomočjo gledaliških prijemov. Udeleženci so v parih v francoščino prevedli kratke dialoge, jih postavili v nek kontekst in jih zaigrali ostalim. (Primer: C’est pour vous? Non, ce n’est pas pour moi. Mais pourquoi? Ce n’est pas très important.) Nenazadnje smo igrali tudi Bingo, preko katerega smo utrjevali števila od 0 do 10.
Kratko poročilo je za vas pripravila Aicha Boughazi, mentorica francoskega krožka.
Krožek poteka v okviru triletnega programa Škratova Čitalnica, ki ga sofinancira Mestna občina Ljubljana.