Kaj skriva/odkriva rokopisna zapuščina Srečka Kosovela?, THL, 5.6., ob 20.00

Čeprav Srečko Kosovel slovenskemu gledališču ni popolna neznanka in so na osnovi njegovih tekstov nastale številne uprizoritve, pa njegovi poskusi dramske pisave še niso dobili svojega mesta obravnave. V četrtem, sklepnem pogovoru cikla Tekstualni proceduralizmi (nove) dramatike in njena genealogija, ki ga je zasnoval kolektiv sic!, v sodelovanju s Trubarjevo hišo literature pa ga organizira Škratova čitalnica (KUD Anarhiv), se bomo tako posvetili »dramskemu« delu Kosovelovega opusa. Njegove dramske zapise je omenjal že Alfonz Gspan (in kritiziral Antona Ocvirka, ker jih ne objavi), vendar so do danes ostali neobjavljeni in popolnoma zunaj fokusa raziskovalcev Kosovelovega opusa. Nekaj preliminarnih ugotovitev o teh zapisih (večinoma gre za osnutke in fragmente) bo predstavil raziskovalec Kosovelove zapuščine Miklavž Komelj (ki pripravlja knjižno izdajo Kosovelovih neobjavljenih zapisov – izšla bo pri založbi Goga).

srecko_kosovel

Pogovor bo vodil Rok Bozovičar.