Feministični seminar: Antonija Todić – Feminizem, nacionalizem in družbena reprodukcija; THL, 4.2.2020 ob 19.30h

Na predavanju bomo predstavile študijo Sare R. Farris z naslovom V imenu pravic žensk, ki obravnava posebni položaj migrantskih delavk v Evropi. Kljub naraščajoči islamofobiji in vzponu nacionalističnih politik so tudi najbolj ostri nasprotniki priseljevanja migrantkam nenavadno naklonjeni – vidijo jih kot žrtve patriarhalnih kultur, ki jih je treba rešiti in emancipirati. S prepletom integracijskih politik in gospodarskih ukrepov jih spodbujajo k izobraževanju in delu, ki jim bosta – tako kot evropskim ženskam v dvajsetem stoletju – omogočila ekonomsko neodvisnost, osvoboditev iz okovov zasebne sfere in pobeg od nasilja v družini. Toda to nepričakovano sočutje, ki ga izražajo tako desničarji kot feministke, ni zgolj dobronamerna gesta. Danes je velik del žensk zaposlenih, obenem pa je zaradi razkroja socialnih držav pritisk na družine vse večji, zato v večini zahodnoevropskih držav kronično primanjkuje delavk, ki bi opravljale skrbstvena in gospodinjska dela. Mnoge samooklicane feministke, ki ubogim migrantkam ponujajo emancipacijo skozi delo, kakršno so menda dosegle same, jim v resnici naprtijo naloge, ki so se jih desetletja poskušale znebiti. Analiza političnoekonomskih temeljev ideologije reševanja priseljenk, ki jo avtorica poimenuje z izrazom femonacionalizem, tako razkrije rasistične podmene in protislovja sodobnega feminizma ter ponudi odlična izhodišča za razpravo o delu, družbeni reprodukciji in intersekcionalnosti. Knjiga v slovenskem prevodu izide februarja letos pri Založba Sophia.

Antonija Todić je magistrica sociologije kulture in prevajalka, ki je prevedla knjigo V imenu pravic žensk in zanjo napisala spremno besedo, sicer pa prevaja besedila s področij družboslovja in umetnosti. Od leta 2016 je sourednica feministične radijske oddaje Sektor Ž na Radiu Študent, je tudi nekdanja sodelavka Slovenske kinoteke in od lanskega leta članica programske skupine FEKK Ljubljana Short Film Festival.

Predavanje je del Feminističnega seminarja, ki ga organizirata Katja Čičigoj in Klara Otorepec v sodelovanju s KUD-om Anarhiv in Mestno knjižnico Ljubljana. Seminar je sestavljen iz bralnega krožka in mesečnih predavanj. Predavanja so na sporedu vsak prvi torek v mesecu.