Izvori in zmožnosti fantastičnega v fantazijski književnosti: 2. srečanje: Tolkien in Le Guin

20.10. 2014, 18h: Knjižnica Šiška

»Izvori in zmožnosti fantastičnega v fantazijski književnosti« je sklop štirih predavanj, na katerih se bomo ukvarjali s fantazijsko književnostjo: njenim razvojem, predstavniki in smernicami.

Na drugem srečanju se bomo seznanili s pomembnima in vplivnima piscema fantazijske književnosti: J. R. R. Tolkienom in Ursulo K. Le Guin. Dotaknili se bomo njunih del in vloge v razvoju fantazijske književnosti, ob tem pa natančneje razmišljali tudi o poklicnem in svetovnonazorskem ozadju, ki je oblikovalo njuno zmožnost ustvarjanja novih svetov.

Predavanja, ki jih soorganizirata Knjižnica Šiška in Škratova Čitalnica (KUD Anarhiv), se bodo odvijala enkrat mesečno.

Sklop predavanj vodi Tomaž Kovačič, sodelavec Radia Študent in KUD-a Anarhiv.

»Izvore in zmožnosti fantastičnega v fantazijski književnosti« finančno podpirajo Knjižnica Šiška, Urad za mladino – MOL in organizacija Univerze v Ljubljani ŠOU.