15. ura Francoskega krožka

Francoščina je zabavna! Tokrat smo uro pričeli z navidez preprosto ritmično igro francoskih števil,

se nasmejali in ob zaspani večerni uri tudi prebudili. Nadaljevali smo s pantomimo, s pomočjo katere smo osvežili naše znanje naročanja pijače v francoskem baru. Poslušali smo izsek iz filma Le peril jeune  in se naučili glagola prendre (Je prends le bus! Tu prends un cafe?) ter iz njega izhajajoča glagola comprendre in apprendre. Uro smo kot po navadi zaključili z branjem francoskih besed, stavkov in povedi.

Poročilo je pripravila vaša učiteljica Aicha.

AEwz3iTy5uEtV9u7cD5cjw_m

Francoski krožek se odvija v okviru triletnega programa Škratova čitalnica, ki ga sofinancira Mestna občina Ljubljana.