Nasilje v kapitalizmu: novo predavanje v Knjižnici Šiška!

Vljudno vabljeni na četrto iz serije šestih predavanj, ki potekajo v okviru projekta  “Aktivna sedanjost je prihodnost!”

18.11.2013, ob 18.15, v Knjižnici Šiška:

Barbara Drole: Nasilje v kapitalizmu

V predavanju bomo uvodoma identificirali različne oblike nasilja na katere velja biti pozoren ob kritični analizi družbe in njenih pojavov. V centralnem delu predavanja se bomo osredotočili na prikaz aktualnih dogodkov v Španiji, s poudarkom na stanovanjski krizi. Orisani bodo predvsem boji prebivalcev Španije z zakonodajnimi in finančnimi institucijami, ki v aktualni krizi zavzemajo mesto zastopnikov objektivnega kapitalistično-birokratskega nasilja. V diskusijskem delu bo spodbujan razmislek o prednostih in pasteh tovrstnega ljudskega organiziranja.

Barbara Drole je diplomirala z odliko iz mednarodnih odnosov. Sodelovala je z Radiem Študent, teoretsko revijo Agregat, med drugim je predavala tudi na Škratovi filmski šoli. Je podiplomska študentka teoretske psihoanalize.

Projekt Aktivna sedanjost je prihodnost! se izvaja v organizaciji Kulturno umetniškega društva Anarhiv (Škratova Čitalnica), v sodelovanju s Knjižnico Šiška, ki tudi finančno podpira predavanja. Poleg Knjižnice Šiška projekt finančno podpira tudi organizacija Univerze v Ljubljani ŠOU, izvajamo pa ga tudi s pomočjo YHD – Društva za teorijo.