Kjer je doma film: Filmski klub Škratove Čitalnice in Knjižnice Šiška

 1. srečanje: Zgodovinjenje filmske zgodovine: zakaj je potrebno poznati zgodovino filma?

29.9. 2014: Knjižnica Šiška

Filmski klub Knjižnice Šiška in Škratove Čitalnice »Kjer je doma film« je zasnovan kot interaktivni serial, na katerem bomo spoznavali temeljne sklope filmskih študij. Vsak sklop bo pospremljen z ogledom konkretnega filmskega primera, podana bo osnovna razlaga, ki bo oplemenitena s pregledi aktualnih, a tudi zgodovinsko pomembnih filmskih primerov.

Na prvem srečanju se bomo, poleg tehničnih podrobnosti poteka filmskega kluba, seznanili z zgodovinskim aspektom razvoja filma. V ta namen si bomo ogledali nekatere emblematične primere, naše druženje pa bomo zaključili s prevpraševanjem problemskega vprašanja zgodovinjenja filmske zgodovine.

Več o programu Filmskega kluba:

Filmski klub Knjižnice Šiška »Kjer je doma film« bo zasnovan kot interaktivni serial, ki bo slušateljice in slušatelje v osrednjo snov vpeljeval prek raznolikih didaktičnih ravni, ob tem pa bo vseskozi stremel k vzpodbujanju aktivne participacije v filmsko-vzgojnih vsebinah.

Serial bo zasnovan kot heterogena platforma, ki bo nudila pregled nekaterih temeljnih sklopov filmskih študij. Vsak sklop bo pospremljen z ogledom konkretnega filmskega primera, podana bo osnovna razlaga, ki bo oplemenitena s pregledi aktualnih, a tudi zgodovinsko pomembnih filmskih primerov.

Udeleženke in udeleženci bodo vselej vzpodbujane k širši debati, pa tudi k zapisu svojih vtisov, ki jih bomo tudi javno objavili na spletni strani KUD Anarhiv. Po vsakem od srečanj bo na voljo tudi seznam filmske literature, s pomočjo katere bodo udeleženke in udeležence svoja znanja nadalje poglabljali.

Filmski klub se bo odvijal enkrat mesečno. Pred vsakim od srečanj bodo obiskovalci kluba pozvani k ogledu izbranega filmskega primera, pri čemer bodo slednji praviloma na voljo v standardni knjižnični ponudbi. Informacije v zvezi z izbranim filmskim primerom za posamezen sklop bodo pravočasno na voljo.

Posamezni vsebinski sklopi Filmskega kluba:

  1. Zgodovinjenje filmske zgodovine: zakaj je potrebno poznati zgodovino filma?
  2. Vzpon ameriške filmske industrije: zakaj, zaradi česa, kako, na kakšen način?
  3. Pogled je vselej konstrukt: zakaj smo vajeni gledati filme na točno določene načine?
  4. Osnove filmskega jezika in vloga tehnologije pri njegovem razvoju
  5. Kaj pa žanr?
  6. In potem se vse spremeni: od rojstva modernega filma do politike avtorjev
  7. Film je ogledalo družbe, družba je ogledalo filma: ko film postane več kot film: vloga in pomen filma v razvoju družbe dvajsetega in enaindvajsetega stoletja
  8. Film in misel: kako film razpira misel in postane rezervoar filozofskih konceptov
  9. Gledanje filma: od reprezentacije do statusa gledalca
  10. Film in 21. stoletje

V primeru zadostnih finančnih sredstev se bo za vsak posamezni sklop iskalo tudi zanimive, goste, ki bodo s svojo prisotnostjo bodisi na način okrogle mize bodisi na način pogovora, še dodatno prispevali k didaktični vrednosti pričujočega projekta.

Filmski klub, ki ga soorganizirata Škratova Čitalnica (KUD Anarhiv) in Knjižnica Šiška,  se bo odvijal enkrat mesečno. Pred vsakim od srečanj bodo obiskovalci kluba pozvani k ogledu izbranega filmskega primera, pri čemer bodo slednji praviloma na voljo v standardni knjižnični ponudbi.

Filmski klub vodi Nina Cvar, filmska kritičarka in publicistka.

Filmski klub finančno podpirajo Knjižnica Šiška, Urad za mladino – MOL in organizacija Univerze v Ljubljani ŠOU.