Knjižne novosti v Škratovi čitalnici

Andrej Šprah: Prizorišče odpora
Sodobni dokumentarni film in zagate postdokumentarne kulture
Spremna beseda: Matjaž Ličer
Urejanje: Jurij Meden
Založba: Društvo za širjenje filmske kulture KINO!, 2010

Igor Bizjan: Slepa nevidnost
(filmske pesmi)
Spremna beseda: Jurij Meden
Založba: Društvo za širjenje filmske kulture Kino!

Arhiviranje in kuratorstvo
Založba: Društvo za širjenje filmske kulture Kino!, 2012

Založba: Društvo za širjenje filmske kulture Kino!,2012

Založba: Društvo za širjenje filmske kulture Kino!,2013

Zbornik simpozija: Broken performances: Time and (In)Completion

Ur. Tomislav Medak, Goran Sergej Pristaš
Založnik: Bezimeno autorsko društvo- BADco.
Zagreb, 2014