Filmski Klub: 1. domača naloga

Za prvo »domačo nalogo« si pogledate film Malteški sokol (1941), ki si ga lahko izposodite v Knjižnica Šiška.

Ob gledanju filma razmišljajte o kinematskih kodih, o katerih smo se pogovarjali.

Če ste Malteški sokol že videli, si lahko namesto njega pogledate Mož s kamero Dzige Vertova (1929); ob gledanju slednjega prav tako razmišljate o kinematskih kodih ter o relaciji med filmom in politiko: problem estetika politike / politika estetike. Film je v celoti na voljo na kanalu Youtube.

O izbranem filmu vabljeni, da zapišete vtise in jih delite z nami na naslednjem srečanju, ki bo 27.10.2014., ob 18.00. 

O kinematografskih kodih, v navezi na problem poskusa opredelitve filma, lahko razmišljate tudi prek teksta »The World Viewed« Stanleya Cavella:

http://filmphilosophy.squarespace.com/storage/documentos/Sesso%202%20-%20Leitura%20I.pdf

Bistvene poante teksta bom predstavila na naslednjem srečanju, vas pa povabila k diskusiji, ki jo bomo peljali prek izbranih filmov za vašo prvo domačo nalogo.

Prav tako prilagam seznam uporabljene literature, spodaj dodajam tudi seznam priporočene literature:

Francesco Casetti. 2008. Eye of the Century: Film, Experience, Modernity. Columbia University Press.
Peter Stanković. 2004. Študijsko gradivo pri predmetu Kultura medijev. FDV (uporabljeno pri razlagi kinematskih kodov)

Barthes, R. (2004): Camera Lucida. Zapiski o fotografiji. Studia humanitatis, Ljubljana.

Barthes, Roland. 1987: Ko grem iz kina. V Lekcija teme, Zbornik filmske teorije, ur. Zdenko Vrdlovec, 6-11. Ljubljana: DZS.

Bazin, André. 2008: Razvoj kinematografske govorice. Kino!, IV: 211-221,

-II-. Kaj je film? Monografija, KINO!

Beller, J. (2006): The cinematic mode of production. Attention Economy and the Society of Spectacle. University Press of England, Hanover in London.

Bonitzer, Pascal. 1987. Zrno realnega. V Lekcija teme: zbornik filmske teorije, ur. Zdenko Vrdlovec, 163-194. Ljubljana: Državna založba Slovenije.

Michel Foucault. 2010. Besede in reči. Studia Humanitatis.

EJZENŠTEJN, et.a. 2011. Sovjetski montažni film, zbornik. Studia humanitatis. Prevod: Daša Cerar, Jernej Habjan, Marko Kržan, Tjaša Tomšič, Uroš Zorman

Mulvey, Laura: Visual Pleasure and Narrative Cinema (1975) http://imlportfolio.usc.edu/ctcs505/mulveyVisualPleasureNarrativeCinema.pdf

Priporočena literatura:

Benjamin, W. (2003): Izbrani spisi. Studia humanitatis, Ljubljana.

Jean-Louis Baudry and Alan Williams. Ideological Effects of the Basic Cinematographic Apparatus. Source: Film Quarterly, Vol. 28, No. 2, (Winter, 1974-1975), pp. 39-47

Dostopno na: http://iedimagen.files.wordpress.com/2011/11/baudry-jean-louis_ideological-effects-of-the-basic-cinematographic-apparatus.pdf

Cook, P. (2007): Knjiga o filmu. Umco in Slovenska kinoteka, Ljubljana.

Deleuze, G. (2004): Podoba – gibanje. Studia humanitatis, Ljubljana.

Deleuze, G. (2005): Cinema 2: The Time-Image. Continuum, London.

Kaplan, E. A. (1990): Psychoanalysis and Cinema. Routledge, New York.

Komelj, Miklavž. 2007. Metoda Entuziazma. Kino! 1: 244-279.

Nancy, J.-L. (2009): Evidenca filma: Abbas Kiarostami. Društvo za širjenje filmske kulture Kino!, Društvo za oživljanje zgodbe 2 koluta, Ljubljana.

Pelko, S. (2006): Podoba misli. Študentska založba, Ljubljana.

Pelko, S. (2004): Analyser deleuzement, spremna beseda. Studia humanitatis, Ljubljana.

Shaviro, Steven. 2010. Post-Cinematic Affect: On Grace Jones, Boarding Gate and Southland Tales. Dostopno na: http://www.film-philosophy.com/index.php/f-p/article/view/220

Shaw, D. (2008): Film and philosophy: taking movies seriously. Wallflower: London, New York,.

Šprah, A. (2009): Jean-Luc Nancy/Abbas Kiarostami: soočenje v prehajanju. V Evidenca filma: Abbas Kiarostami. Društvo za oživljanje filmske kulture! in Društvo za oživljanje zgodbe 2 koluta. Ljubljana.

Šprah, A. (1998): Dokumentarni film in oblast: vprašanje propagande in neigrane filmske produkcije v času med oktobrsko revolucijo. Slovenska kinoteka, Ljubljana.

Turner, Graeme. 2004. Filmski jezik. V Medijska kultura: kako brati medijske tekste, ur. Breda Luthar, Vida Zei in Hanno Hardt, 339-355. Ljubljana: Študentska založba.

Villain, D. (2000): Montaža. Slovenska kinoteka, Ljubljana.

Vrdlovec, Z. (1987): Lepota prevare. Analecta, Ljubljana.

Vrdlovec, Zdenko. 2001. Predgovor: Cinefilska etika. V Filmski spisi, ur. Zdenko Vrdlovec, 7-12. Ljubljana: Slovenska kinoteka.

Zajc, M. (2005): Digitalne podobe: vidnost, vednost in digitalni mediji. Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij, Ljubljana

Seznam nekaterih danes uporabljenih filmskih primerov:

1915- Birth of a Nation (problem rasizma, a hkrati razvoj montaže)

Arrival of a Train at La Ciotat (The Lumière Brothers, 1895)

Battleship Potempkin – Odessa Steps scene (Einsenstein 1925) vs The Stairway Shootout – The Untouchables (8_10) Movie CLIP (1987) HD

Man with a Movie Camera (Alloy Orchestra) 1929 – Человек с киноаппаратом

It Happened One Night (1934) – Theatrical trailer [The 7th Academy Awards]

Projekt ustvarjamo skupaj s Knjižnico Šiška. Za finančno podporo se iskreno zahvaljujemo Knjižnici Šiška, MOL-Uradu za mladino in ŠOU v Ljubljani.