Poligonija: Do Androids Dream of Melting Watches?; THL, 26.4.2019 ob 20h

V sklopu predavanj štirih študentov, sodelujočih pri projektu Poligonija, si bomo pobližje ogledali nekatera stična področja umetnosti in tehnologije.

Kristjan Sedej bo v svojem prispevku predstavil monografijo francoskega umetnostnega zgodovinarja Pierra Francastela Art et technique au XIXe et XXe siécles in njegov koncept plastične misli, ki ga avtor zastavi kot vodilo pri raziskovanju odnosa med tehnologijo in umetnostjo, poskušal aplicirati na tehnološki razvoj sodobnega slikarstva.

Nastja Uršula Virk bo razmišljala o »rojstvu oziroma iznajdbi mitologije«, pojmu belgijskega komparativnega antropologa Marcela Detienna, in raziskala, kakšne vplive ima umetnost na razvoj tehnologije in obratno.

Nejc Hirci se bo v svojem predavanju ukvarjal z uporabo umetne inteligence v sodobni umetnosti, predvsem pa ugotavljal, ali je umetna inteligenca lahko kreativna ali predstavlja zgolj novo orodje, ki ga umetnik dodaja k naboru tradicionalnih tehnik ustvarjanja.

Martin Justin se bo spraševal, na kakšne načine videoigre pripovedujejo zgodbe, raziskal do sedaj obstoječo akademsko debato na to temo in poskušal razviti nekatere svoje konceptualne rešitve.


Dogodek je sofinanciran s strani Fakultete za medije, Škratove Čitalnice – KUD Anarhiv, Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Evropskega socialnega sklada EU.