OTVORITEV PROGRAMA ACTIVE CITIZENS FUND IN ŠKRATMOBIL KOT PRIMER DOBRE PRAKSE

Program Active Citizens Fund, ki ga v 15 državah članicah EU sofinancirajo Norveška, Islandija in Lihtenštajn, je namenjen trajnostnemu razvoju in krepitvi nevladnega sektorja.

10.10.2019 bo ob 10h v City Hotelu v Ljubljani podrobnejša predstavitev programa ACF in drugih programov finančnih mehanizmov EGP in Norveške, kjer bo kot primer dobre prakse predstavljen tudi projekt Škratmobil – mobilna socialno kulturna platforma, ki ga je KUD Anarhiv zasnoval in izvajal v preteklem programskem obdobju.

Projekt Škratmobil – mobilna socialno kulturna platfroma za otroke in mladostnike je bil podprt s sredstvi Finančnega mehanizma EGP 2009-2014 .